Een nieuw statuut van de Veiligheid en Handel Commissie van de V.S. verplicht de vermelding van conflictmineralen in producten. Dit zijn mineralen die gedolven worden in conflictregio’s, zoals Congo en omliggende landen. Hieronder vallen goud, tin, tantalum en wolfraam, onafhankelijk waar ze gedolven, verwerkt en verkocht worden.

Een bedrijf registreert of toeleveranciers voldoen aan deze Conflict Minerals richtlijn. Vergelijkbare registraties worden gemaakt voor de Europese richtlijnen RoHS (lood, chroom, cadmium, kwik) en REACH (chemische stoffen). Met deze systematiek voldoet men aantoonbaar aan deze richtlijnen.

http://www.rohsguide.com/

http://echa.europa.eu/regulations/reach

http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm