Voor het EVA-project heeft Unitron samen met Ventinova Medical gewerkt aan de ontwikkeling van een high end medical device.
Tijdens dit project heeft Unitron haar deliverables met betrekking tot het prototype-testing tijdig geproduceerd. Het prototype is in een preklinische studie in Freiburg succesvol gevalideerd; een adequate en veilige beademing kon worden aangetoond.
Het komende half jaar zal gericht zijn op het verkrijgen van CE-Markering voor het product, waarna het apparaat daadwerkelijk in een klinische omgeving gebruikt  zal gaan worden.
Dit zal gebeuren in samenwerking met academische partners University Medical Center te Freiburg en Henri Mondor Hospital te Parijs.