Bijzonder nieuws over het nieuwe product van Photonics Healtcare; het Comet Measurement System.
Uitgevers van het blad “Anesthesiology” hebben een publicatie van de onderzoeksresultaten met een prototype van het COMET Measurement System samengevat. Daarin wordt beschreven dat het direct meten van weefsel oxygenatie “een grote stap voorwaarts zou betekenen voor de peri operatieve geneeskunde”. O’Brien en Schmidt schrijven in een speciale editorial voor het Anesthesiology nummer van juli 2016 het volgende: “Een betrouwbare meting van de zuurstofspanning op het niveau van de mitochondria kan beslismomenten bij de transfusie uitvoering significant veranderen … Inderdaad, elk klinisch scenario, waarin er vragen zijn over de  verzorging van de weefselcellen met zuurstof, zou in principe hiervan kunnen profiteren. Als de mitochondriale zuurstofspanning betrouwbaar kan worden gemeten bij mensen, is de potentiële waarde van deze techniek moeilijk te overschatten”

Voor meer informatie zie: http://photonicshealthcare.com/