Vrijdag 5 mei werd de Medical Device Regulation (MDR), regulation (EU) 2017/745, gepubliceerd.

Deze langverwachte mijlpaal zal de Medical Devices en hun bijbehorende verplichtingen anders gaan organiseren. Opvolging, traceerbaarheid en Lifecycle Management van Medical Devices nemen met de nieuwe MDR een cruciale plaats in. Aangezien het om een “regulation” gaat, zal de tekst tegen eind mei van kracht zijn binnen de EU.
Er is een overgangsperiode van 3 jaar voorzien waarbij de Medical Device Directive en MDR naast elkaar kunnen bestaan. Product Lifecycle Management gaat een prominente plaats innemen en Unitron is hierbij uw partner.
Het Device en de bijhorende Regulations nemen we serieus, zodat uw marktpositie gegarandeerd blijft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om na te gaan wat dit voor uw product zal betekenen.

Recent Posts