CellSine, een spin-off van KU Leuven en VUB, ontwikkelt samen met Unitron een detectieapparaat voor het opsporen van mastitis.
Mastitis of uierontsteking is de meest voorkomende aandoening in Vlaamse en Nederlandse melkveebedrijven.
Een mastitis sneller opsporen vermindert het risico op verspreiding. vervolgens moet er minder melk weggegooid worden, waardoor
de melkveehouder minder verlies lijdt en de waterzuiveringscentrales minder afvalmelk moeten verwerken.
Bovendien is het gunstig voor het dierenwelzijn,omdat het antibioticagebruik vermindert.
CellSine analyseert via elektrochemie het gedrag van levende cellen.
Uit eerder testen bleek dat CellSine koemelk in een vroeg stadium kan doorlichten op het aantal witte bloedcellen, een duidelijke indicatie voor mastitis.
Om een product te vervaardigen dat licht, draagbaar en robuust is doet CellSine een beroep op de expertise van de Unitron.

(*) CrossRoads2 is een Interreg-project tussen Vlaanderen en Nederland dat kmo’s ondersteunt in hun grensoverschrijdende,
innovatieve en technisch haalbare ideeën.

Origineel artikel: http://www.madeinvlaamsbrabant.be

Recent Posts