Fluido Compact;
Een warming device voor bloed en infuusvloeistoffen voor lage stroomsnelheden.

  • Intensieve kennisuitwisseling tussen R&D en Engineering bij productievalidatie.
  • In huis ontwikkelde calibratie- en testapparatuur voor kwaliteitsbewaking en doorlooptijdverkorting in productie.
  • Complex veiligheidskritisch regelsysteem om de temperatuur op 37 graden te beheersen zonder meetelement in de vloeistofstroom. Uitgekiende software past de warmetoevoer aan, rekening houdend met stroomsterkte en verlies van warmte in de lijn naar de patiënt.
<<
Related Projects