Eye Surface Profiler (ESP)
De ESP maakt een 3D-profiel van de oppervlakte van het oog.

  • Intensieve kennisuitwisseling met klant; In nauwe samenwerking met Eaglet Eye, met name op het gebied van optische kennis, realiseerde Unitron een product dat op een slimme manier nauwkeurig te assembleren is.
  • Flexibele opschaling van de productie; Unitron heeft een uitgekiende, schaalbare aanpak van de productie. Dit stelt de klant in staat om de productie van enkele stuks op kostenefficiënte wijze op te schalen naar enkele honderden producten per jaar.
<<
Related Projects